Hyaluronidase (Oplossen van Fillers)

Ontevreden over uw filler-resultaten? Er is een oplossing: Hyaluronidase of Hyalase®. Dit enzym kan de filler afbreken, waardoor u snel van een ongewenst resultaat af kunt zijn. Het is essentieel dat u een allergie voor rundereiwitten of wespensteken meldt voordat deze behandeling wordt uitgevoerd.

Om ervoor te zorgen dat u niet allergisch reageert, spuit Dr. Detollenaere een minimale hoeveelheid in de huid van de arm. Wanneer er binnen de 10 min geen reactie is, dan kan u de procedure ondergaan.

Hoe werkt Hyalase of Hyaluronidase?

  • Hyaluronidase of Hyalase kan worden geïnjecteerd in de hyaluronzuur filler waardoor deze “deels” wordt opgelost en door het lichaam versneld wordt afgevoerd. Maar het kan ook het in het lichaam aanwezige natuurlijk voorkomende hyaluronzuur afbreken.
  • Wanneer je de filler wil oplossen met Hyalase heeft dit meestal een direct zichtbaar effect, wel kan het alsnog 2 weken duren alvorens je het definitieve resultaat zal zien.
  • Soms is herhalen van de behandeling noodzakelijk, zeker indien in eerste instantie voorzichtig is behandeld om de filler niet 100% op te lossen. Het kan dan zijn dat er te weinig hyaluronidase is geïnjecteerd. Maar beter om twee keer te behandelen, dan de eerste keer teveel op te lossen – tenzij gewenst is dat de filler in zijn geheel wordt verwijderd.

Mogelijkheid op allergische reactie

  • De toediening van Hyalase® kan leiden tot anafylaxie (een ernstige allergische reactie) die op zich al levensbedreigend is en onmiddellijke medische hulp vereist.
  • Symptomen van een ernstige allergische reactie kunnen zijn: kortademigheid, piepende ademhaling, hoesten, moeite met slikken, zwelling van de tong, oogleden, lippen, heesheid van de stem, maagpijn, misselijkheid of diarree.
  • Na de ingreep kunnen nog enkele andere veelvoorkomende injectiereacties optreden. Deze reacties zijn onder meer roodheid, zwelling, pijn, jeuk, blauwe plekken en tederheid op de injectieplaats.
  • Ze worden over het algemeen beschreven als mild tot matig en lossen meestal spontaan op na een paar dagen na de injectie. Kneuzingen kunnen soms significanter zijn

Hoe verloopt een behandeling met Hyaluronidase/Hyalase?

Dr. Kim Detollenaere adviseert dat patiënten eerst moeten overwegen om naar de arts te gaan die de filler geplaatst heeft. Wanneer ze dit niet willen kan Dr. Detollenaere wel een behandeling met Hyalase uitvoeren.

FAQ

Filler kan soms lastig te verwijderen zijn, waardoor er mogelijk meerdere sessies nodig zijn. Dit is met name het geval voor de lippen en situaties waarin de filler zich heeft verplaatst. Als u in het verleden veel fillerbehandelingen heeft gehad, heeft de filler zich mogelijk opgebouwd en geïntegreerd in het weefsel. In dit geval kunnen meerdere behandelingen vereist zijn om de filler volledig af te breken. Kleine ophopingen van filler lossen waarschijnlijk snel op, terwijl uitgebreidere gebieden stapsgewijs worden aangepakt. Hierdoor kan de filler op sommige plaatsen verdwijnen, terwijl hij op andere plaatsen nog zichtbaar blijft.

De meest significante bijwerking van Hyalase is een allergische reactie, die zeldzaam maar variabel in ernst is. Andere potentiële bijwerkingen zijn onder meer: injectieongemak, zwelling, blauwe plekken, infectie, een koortslip (als de filler rond de mond wordt opgelost), afbraak van natuurlijk hyaluronzuur, asymmetrie na de behandeling, en de noodzaak voor extra behandelingen, afhankelijk van de hoeveelheid, het type en de locatie van de filler die moet worden opgelost.

Zwangere vrouwen zullen door artsen niet worden behandeld met Hyalase.

Het is aan te raden om minstens 2 weken te wachten (in sommige gevallen wordt een wachttijd van 5-6 weken aangeraden) alvorens nieuwe fillerbehandelingen te ondergaan. Dit zorgt ervoor dat eventuele zwelling en blauwe plekken voldoende tijd hebben gehad om te verminderen, en dat uw lippen zich kunnen herstellen en nieuw collageen kunnen aanmaken. Als u te vroeg nieuwe behandelingen laat uitvoeren, kan de Hyalase-oplossing de nieuwe filler aantasten, wat kan leiden tot onbevredigende resultaten.

Scroll to Top